Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Choć wywiad gospodarczy to pojęcie, które kojarzy nam się przede wszystkim z podstępnymi i nielegalnymi praktykami uzyskiwania informacji, to jednak trzeba zaznaczyć, że jest to w pełni uczciwa i zgodna z prawem metoda sprawdzenia kontrahenta biznesowego, która nie powinna budzić kontrowersji.

Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności.

Wywiad gospodarczy ma za zadanie chronić firmę przed stratami finansowymi i konsekwencjami wynikłymi z nawiązania współpracy z nieuczciwym partnerem w interesach. Dzięki czynnościom podejmowanym w jego ramach możemy prześwietlić zarówno dotychczasowych jak i przyszłych kontrahentów biznesowych, bez względu na to, czy mają swoje siedziby w kraju czy za granicą.

detektyw warszawa wywiad gospodarczy
wywiad gospodarczy detektyw

Poznaj naszą ofertę:

  • sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa w celu ustalenia danych na temat wypłacalności
  • zebranie danych o ewentualnych przekształceniach firmy i ich przyczynach
  • ustalenie powiązań osobowych właścicieli i kadry zarządzającej
  • weryfikację tożsamości i wiarygodności partnerów biznesowych i potencjalnych kontrahentów, a także ich działań
  • sprawdzenie danych przedstawionych w rejestrach gospodarczych
  • weryfikację wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności