Cennik

Cennik

Cennik usług detektywistycznych

Cena usługi detektywistycznej jest uzależniona następujących czynników:
– zakresu i stopnia skomplikowania zadania;
– miejsca i czasu realizacji usługi detektywistycznej;
– ilości detektywów zaangażowanych w czynności.

Podstawą rozliczenia za usługę jest stawka godzinowa która wynosi od 120 do 150 zł /netto/ za godzinę pracy zespołu detektywów.