Poszukiwanie dłużnika

Poszukiwanie dłużnika

Niespłacanie zobowiązań finansowych, czyli zaleganie z uiszczeniem płatności i unikanie kontaktu z wierzycielem to problem, z którym spotyka się wiele firm. W jaki sposób dotrzeć do takiego dłużnika i np. dowieść faktu, że celowo chroni majątek przed windykacją lub zaciągnął pożyczkę bez zamiaru jej spłaty?

W tej i innych kwestiach dotyczących egzekwowania zapłaty pomocne są dobre agencje detektywistyczne, do których zalicza się nasza firma z Warszawy. Gdy wydaje się, że wszystkie inne środki zawiodły, skuteczny, prywatny detektyw, stosując odpowiednie strategie, ustali miejsce pobytu dłużnika, prześwietli jego majątek, również ten zatajany i przepisywany na inne osoby, zgromadzi dokumentację potrzebną do postępowania sądowego i odzyskania należnych pieniędzy wraz z odsetkami.

detektyw poszukiwanie dłużnika

Agencja detektywistyczna z Warszawy – ustalenia finansowe i majątkowe dłużnika

Zatajanie majątku, przepisywanie posiadanych ruchomości i nieruchomości na osoby postronne, fałszywe zeznania, to nagminne praktyki dłużników biznesowych, alimentacyjnych, komorniczych. Przez to ściągalność długów jest zatrważająco niska, a niewypłacalność w wielu przypadkach pozorna.

Chcąc ułatwić działania, nasi detektywi, zgodnie z literą prawa, przeprowadzą działania mające na celu zbudowanie kompletnego wykazu majątkowego dłużnika. Na jego podstawie znacznie przyspieszysz sprawy procesowe, ułatwisz działania jednostkom rządowym i sądom. Nasza agencja detektywistyczna nawiązuje współpracę z firmami i osobami indywidualnymi. Dobry prywatny detektyw oferuje pełen profesjonalizm, wykazując się dociekliwością i stosowaniem odpowiednich technik prowadzenia śledztwa umożliwiającego poszukiwanie osób.

Ponadto korzystając z usług profesjonalnego biura detektywistycznego, odpowiednio przygotujesz się do rozprawy rozwodowej, szczególnie przy podziale majątku i sprawach z orzeczeniem o winie. Pomagamy również osobom, które stały się poręczycielami majątkowymi i muszą spłacać należności dłużników zatajających swoje dochody, obciążając żyrantów.

Istnieje również kategoria ewidencji wypłacalności kontrahenta czy współpracownika. Na podstawie zebranych przez detektywa danych klient może sprawdzić opłacalność kontaktów ze sprawdzaną firmą.

Biuro Incognito z Warszawy to rzetelna, profesjonalna agencja, która wszelkie zebrane dokumenty dowodowe opiera na wiarygodnych źródłach, by zdobyte informacje mogły stanowić solidną podstawę postępowania sądowego. Skuteczni, prywatni detektywi w swojej pracy korzystają m.in. z ewidencji gruntów i pojazdów, wyciągów z ksiąg wieczystych, Rejestrów Dłużników Niewypłacalnych i wiele więcej.